Giá đã FIX.anh e vui lòng không mặc cả dưới mọi hình thức để đỡ mất lòng nhau ạ.
E bán trên tinh thần rất mong giao lưu với anh e.
Số cần bán:
0978422224
Mới 100% nguyên kit. Không giới hạn thời gian kick hoạt
Giá chuẩn: 1999K.
Chi tiết giao dịch vui lòng Call Hotline dưới chữ ký ạ.
Cám ơn Mọi người đọc tin và ủng hộ ạ