Các bác co hàng show giùm em vô ibox ssc nhé giá tốt luôn mua ko mặc cả thanks