Giá rẻ nhất trong khu vực Phú mỹ Vạn Phát hưng. Cách Phú Mỹ Hưng 20m
*DT: 10.5 x 21
*Giá bán : 22tr/m2
Xây theo kiểu biệt thự song lập rất đẹp
Cơ sở hạ tầng đẹp, an ninh 24/24
Chỉ tiếp người thật sự thiện chí . LH : Hà: 0982. 982. 394

biệt thự phú mỹ
biệt thự phú mỹ
biệt thự phú mỹ
biệt thự phú mỹ
biệt thự phú mỹ
biệt thự phú mỹ
biệt thự phú mỹ
biệt thự phú mỹ
biệt thự phú mỹ
biệt thự phú mỹ
biệt thự phú mỹ
biệt thự phú mỹ
biệt thự phú mỹ
biệt thự phú mỹ
biệt thự phú mỹ
biệt thự phú mỹ
biệt thự phú mỹ
biệt thự phú mỹ
biệt thự phú mỹ
biệt thự phú mỹ
biệt thự phú mỹ
biệt thự phú mỹ
biệt thự phú mỹ
biệt thự phú mỹ
biệt thự phú mỹ
biệt thự phú mỹ
biệt thự phú mỹ
biệt thự phú mỹ
biệt thự phú mỹ
biệt thự phú mỹ
biệt thự phú mỹ
biệt thự phú mỹ
biệt thự phú mỹ
biệt thự phú mỹ
biệt thự phú mỹ
biệt thự phú mỹ
biệt thự phú mỹ
biệt thự phú mỹ
biệt thự phú mỹ
biệt thự phú mỹ
biệt thự phú mỹ