Liên hệ: 01286678968 (Biên Hòa, Đồng Nai).
1. Chó vện đực, màu sắc vện, xoáy kiếm chân màng, đuôi vòng cung, chân màng, đốm lưỡi, 4 tháng tuổi.
Giá bán: 2,5 triệu
2. Đặc điểm: Chó đực, màu sắc vàng, xoáy kiếm, đuôi vót cần câu, đốm lưỡi, chân màng, rất khôn lanh và than thiện ngườ.
Giá bán: 1,5 triệu
3. Chó đực, màu sắc đen tuyền xoáy đao rất đẹp, tai ke, lông sát, đốm lưỡi nhiều, rất khôn lanh và thân thiện người