1. NVIDIA QUADRO FX-3500 256M/256Bits
Hình ảnh tham khảo

tình trạng : 98%
Giá bán : 700K
2.NVIDIA GF 9400 GT 512M
Hình ảnh tham khảo

tình trạng : 98%
Giá bán : 400K
ĐT liên hệ : 0939283274