AE nao co nhu cau su dung may sony hang xach tay thi lien he minh nha
SONY HDR CX 230

GIA 5TR3
SONY HDR CX 210

GIA 4TR3
hang con zin 100% + hop phu kien day du!
AE nao co nhu cau thi call minh nha
Dia chi lien he : 260/11 bui vien q1 . sdt 0985096723 minh ten Hai