IP 4s - 16GB Trắng . Giá = 7tr9


Máy new 95%
, không trầy sướt, viền đẹp. đang xài good
pin good , wifi, 3g, sóng gió bao la
Phụ kiện: sạc, cáp
IMEI: 013070007291808
check : https://selfsolve.apple.com/agreemen...mic.do?newid=y