0967.639.939 = 2000k

nguyên kít, fulltime

Không mặc cả,call or sms chữ ký
Giao dịch toàn quốc (ship +30k), freeship khu vực tỉnh Đồng Nai
VCB: 0121.0015.01752, Hoàng Anh Vũ, VCB chi nhánh Biên Hoà
Thanks !!!!!