0986 339933
FIX 10,5tr
Tình trạng sim trả sau, giao dịch tại hà nội.
e đang cần thanh lý có việc gấp, ace lên giúp e nhé. thanks....!