Thanh Lý vài Sim cùi.
0967.6666 97. 1,5t
0967.6666 25. 1,3t
0967.5555 69. 1,4t
0963.468.579. 1,8t
096868.7939. 2,4t
0968.484 494.0,8t
0969.141.696.0,4t
0963.161815.0,4t
Tất cả nk,sim bán đúng giá,chốt hoặc báo khách vô tư,bán xong xóa ngay. liên hệ 0969999444.0963996996. Đại cm.