0969.52.02.92
0974.52.12.92
..............sim nguyên kích ............giá cặp 850k


ae lở vào ko iu up hộ em phát thanks all

ae kết call...0963.6789.52--0907.52.6789