chó phú quốc vện,3 thang 15 ngày,đã sỗ lãi chích ngừa đủ,1 con đực,chân màng xoáy kiếm,lưỡi đốm,giá 5tr/vnd,,0937382457