bán 1 combo 945 ecs + cpu e2160 + ram 1G : 400k ( kèm luôn fan + fe sắt )
- 1 combo 945 foxcm + p4 3.0/800/2M + 1 thanh ram 1G :300k ( kèm fan nhưng bị mất miếng Fe)
2 thanh ram corsair 2g loại có tỏa nhiệt hết bảo hành : 230k/ 1 thanh ( lấy 2 thanh 200k/ 1 thanh)
ĐT : 0908.824.450