Mình được người quen cho 1/2 kg ngọc trai, muốn xay ra để đắp mặt và trộn với kem...Có bạn nào biết chỗ nhận nghiền ngọc trai thì chỉ mình với nhé...hizzz..Để ở nhà bao lâu rồi mà chưa kiếm đc chỗ nghiền....Tk các tình iu nhiều nè