em ấy đã theo trai lên đường, cảm ơn mọi người đã ủng hộđã bán