8 CON AMD ATHLON 64 X2 5600+ GIÁ 300K MỘT CON
GỒM:
4 CON AMD ATHLON 64 X2 5600+ GIÁ 300K/CON
2 CON AMD ATHLON 64 X2 5200+ GIÁ 250K/CON
2 CON AMD ATHLON 64 X2 4200+ GIÁ 180K/CON
Lấy hết : hết fix mạnh 1tr6....
CALL: 0933669931 NGAY HÀNG XANH
ACE CALL KO ĐC VUI LÒNG ĐỂ LẠI tn NHÉ