chó 2,5 thang, chích ngừa đầy đủ, co so dang hoang, nang khoang 12kg
gioi tinh: cai


giá 3,1 triệu
SDT: 01656 207 609
ĐỊA CHỈ GIAO DỊCH 1D6-3 PHÚ MỸ HƯNG
BAO HANH 1THANG SAU KHI MANG CHO VE