Cậu mình có dư một máy ipad2 màu den, máy mua cho bé chơi game, giờ muôn dổi sang ipad3 cho bé nên bán.

Hiện tại thì máy o bên Mỹ, nếu bạn nào có nhu câu mua sẽ gưi về ngay.

Về vân đề mới hư hỏng thì mình bảo đam là không có, giao dịch tại nhà.

Đia chỉ : 92C47 khu dân cư Savimex đương Gò omoi ,quân 7.

Giá : 7tr

Liên hệ : 0988050499 ( no sms )

Cám on!