Như tiêu đề,mình cần bán 2 HDD như trên.
Tình trạng: Đang xài not bad cơ êm,bán ra bao test 3 ngày.
Liên hệ: 127/60 siêu thị Metro Q12.
SĐt: 093.888.2959