Taxi: 0943.820.820 giá 2,6tr.
0935.615.615 giá 4,5tr.
0978910.910 (Bảy Tám Chín Mười, Chín Mười) giá 12tr.
0984.939.939 (Gánh Siêu Độc Đáo) giá 16tr.
0906.286.286 (Mãi Phát Lộc, Mãi Phát Lộc) giá 16tr.
Hàng Độc: 0976.13.1102 (nk) giá 2tr.
09159.11102 (Đầu Cổ kính, Nhất Nhất Không Nhì) giá 2,5tr.
0966.1111.59 (Tứ Trụ Triều Đình, nk) giá 2tr.
0969.3333.56 (Tứ 3, Phúc Lộc, nk) giá 2tr.
0986.23.1368 (Đại Tài Lộc, Mãi Phát, Nhất Tài Lộc Phát) giá 3,5tr.
Lh: 0904397577