Cần $$$ bán gấp 0965.228888 =62tr sim nguyên kis
miễn mặc cả
call là chốt