09.6860.6866

Sim mới nguyên kít, toàn lộc, phát không dính 4,7 bấm lên rất tròn số

Giá 5tr

Liên hệ 0988998890; 0988.898.898