_Dư xài nên cần thanh lý :

+HDD 500GB seagate 7200 RPM giá 850.000 VND
+HDD 250gb hitachi 5400 RPM giá 650.000 VND
NO SMS
hàng tháo máy do nâng cấp lên SSD bao xài