096.468.3333
Bốn mùa lộc phát tài đẹp và ít gặp.Hợp với người làm ăn và kinh doanh.
Giá 17tr ( fix nhẹ nhàng cho ae call) .