[COLOR=#0000ff][FONT=verdana][SIZE=5][CENTER][FONT=Calibri]PHÁT TỜ RƠI CHUYÊN NGHIỆP

[/FONT][/CENTER]
[/SIZE][/FONT][/COLOR][SIZE=4][COLOR=#000000][FONT=verdana][COLOR=#000000][FONT=Calibri]Các công ty dịch vụ về phát tờ rơi thường tính trên số lượng từng tờ, ví dụ 1.000tờ x 200đ = 200.000đ nhưng sẽ có việc việc nhân viên phát tờ rơi nhét vào tay khách một tập tờ rơi luôn để phát cho nhanh hết, việc này vừa gây tổn thất cho chính khách hàng và cả uy tín của công ty dịch vụ.Dựa trên cái tâm và cái tầm của người làm nghề - với sứ mạng mang lại dịch vụ chất lượng và hiệu quảcho khách hàng, thay vì khoán số lượng [/FONT][/COLOR][B][COLOR=#000000][FONT=Calibri]phattoroi.vn cung cấp dịch vụ phát tờ rơi tính theo thời gian[/FONT][/COLOR][/B][COLOR=#000000][FONT=Calibri][B].
[/B]
[/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE][COLOR=#000000][FONT=verdana][CENTER][SIZE=4][URL="https://lh5.googleusercontent.com/S1arLbtpU31fvdo2m8s5FDZVDd9EcT_58FINFIv5TyHfvk66LYFSonR58bIN0uoYkD3sRB9KkcU3SgQzil3cCk5pa3ozksS1Q8pll9_0FJBaXnNmIvysYIqxMiZ9BVsX5A"][IMG]https://lh5.googleusercontent.com/S1arLbtpU31fvdo2m8s5FDZVDd9EcT_58FINFIv5TyHfvk66LYFSonR58bIN0uoYkD3sRB9KkcU3SgQzil3cCk5pa3ozksS1Q8pll9_0FJBaXnNmIvysYIqxMiZ9BVsX5A[/IMG][/URL]

[/SIZE][/FONT][/COLOR][/CENTER]
[SIZE=4][COLOR=#000000][FONT=verdana][COLOR=#000000][FONT=Calibri]Và để tránh thất thoát vì nhân viên không làm tròn trách nhiệm, phát dư hoặc không phát mà bỏ đi. Đã nhận công việc thì phải có trách nhiệm tới cùng, vì vậy Phattoroi.vn sẽ cử Supervisor (giám sát hoạt động phát tờ rơi) để làm những việc như:
[/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#000000][FONT=verdana][COLOR=#000000][FONT=Calibri]• Điểm danh nhân viên phát tờ rơi;
[/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#000000][FONT=verdana][COLOR=#000000][FONT=Calibri]• Phân chia tờ rơi, địa điểm;
[/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#000000][FONT=verdana][COLOR=#000000][FONT=Calibri]• Giám sát nhân viên thực hiện;
[/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#000000][FONT=verdana][COLOR=#000000][FONT=Calibri]• Chụp hình nhân viên đang phát tờ rơi;
[/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#000000][FONT=verdana][COLOR=#000000][FONT=Calibri]• Làm việc với kiểm tra viên chất lượng của công ty khách hàng;
[/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#000000][FONT=verdana][COLOR=#000000][FONT=Calibri]• Báo cáo về quản lí dự án những sự cố phát sinh (như là: trường học đóng cửa, trời mưa…) để có phương án giải quyết kịp thời.
[/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#000000][FONT=verdana][COLOR=#000000][FONT=Calibri]• Vận chuyển và châm tờ rơi cho nhân viên (trường hợp phát tờ rơi từng nhà mà tờ rơi khổ lớn cỡ A3, catalogue – khi ấy nhân viên ko thể mang theo nhiều vì sẽ nặng lưng, dẫn đến hiệu quả làm việc giảm).

[/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE][COLOR=#000000][FONT=verdana][CENTER][SIZE=4][URL="https://lh5.googleusercontent.com/baDMRCVeaRB9WdOP5mMznlq83Axi51MgFizIN5Fo8UHxrQhQYq5dbRS4cEDU5-ZUDElMh-g6s8whtVgy1y7X8rbAP1B___6t4iANniaQoqn83xLao67wOUb0jv0-k7PqOQ"][IMG]https://lh5.googleusercontent.com/baDMRCVeaRB9WdOP5mMznlq83Axi51MgFizIN5Fo8UHxrQhQYq5dbRS4cEDU5-ZUDElMh-g6s8whtVgy1y7X8rbAP1B___6t4iANniaQoqn83xLao67wOUb0jv0-k7PqOQ[/IMG][/URL]

[/SIZE][/FONT][/COLOR][/CENTER]
[B][SIZE=4][COLOR=#000000][FONT=Calibri]Phattoroi.vn có một cách làm việc khác:
[/FONT][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#000000][FONT=Calibri]• Khi nhận được yêu cầu Phattoroi.vn sẽ gửi khách hàng: bảng báo giá phát tờ rơi, số lượng tờ rơi dự kiến, lộ trình phát, bản đồ thực hiện vẽ trên google map.
[/FONT][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#000000][FONT=Calibri]• Phattoroi.vn sẽ cử đội ngũ nhân sự đến công ty khách hàng để nhận tờ rơi và các vật phẩm khác phục vụ chương trình.
[/FONT][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#000000][FONT=Calibri]• Nhân viên phát tờ rơi được huấn luyện để thực hiện tốt những qui định của công ty.
[/FONT][/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#000000][FONT=Calibri]• Phattoroi.vn liên tục báo cáo tình hình thực hiện và kết quả cho khách hàng.
[/FONT][/COLOR][/SIZE][SIZE=4]

[/SIZE][CENTER][SIZE=5][B][COLOR=#ff0000][FONT=Calibri]Để quảng cáo là đầu tư chứ không phải là chi phí, quí khách có nhu cầu vui lòng liên hệ:Website: [/FONT][/COLOR][COLOR=#ff0000][U][URL="http://www.phattoroi.vn/"]http://www.phattoroi.vn[/URL][/U][/COLOR][/B][/SIZE]
[SIZE=5][B][COLOR=#ff0000][FONT=Calibri]Điện thoại: 08 6684 5596 - 0904 753 525[/FONT][/COLOR][/B][/SIZE][/CENTER]
[/B]