- Web Hosting:
Thông tin chi tiết xem tại:
http://tascom.vn/images/file/B%C3%A1o%20gi%C3%A1%20Host%202013.pdf

- Mail Server:
Thông tin chi tiết xem tại :
http://tascom.vn/images/file/B%C3%A1o%20gi%C3%A1%20Mail%20Server%202013.pdf

- Domain:
Thông tin chi tiết xem tại:
http://tascom.vn/images/file/B%C3%A1o%20gi%C3%A1%20Domain%202013.pdf

Best regards,

---------------------------------------------
Nguyễn Kiều Trinh - Nhân viên kinh doanh
Công ty TNHH Công nghệ Phần mềm Thành An
Địa chỉ: 486 Trần Khát Chân - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: 0904.960.919
Email: sale@timkiemhanghoa.com hoặc kieutrinh307@gmail.com
Website: http://tascom.vn