còn thừa 120 eco + 50tomato tất cả đuôi abb,aba,8x,9x nk chua kick giá đi nhah 42k ai chốt nốt giùm e
alo 0972.67.68.66.....................