Anh em có VT taxi abc. abc trả trước cho em xin số với ạ.