Nhà mình bây giờ nhiều cm wa nhưng ko có thời gian chăm hết, vì thế mình cần bán bớt 1, 2 em.
♥1 em cm 1, 5 mùa chim khá dạng , rất bóng bộ đẹp, hót hét ok , vừa xong lông nên chưa căng lửa mấy, kè chim bung cánh, thái độ rất tốt, tắm táp như thiên nga, mào đinh cao. Giá 850k ko lồng.
♥1 em gia lai 9 tháng dang thay lông, gần xong chim chưa có lửa, nhưng cũng hót lai rai, chim tướng trung, mào hơi lân, cầm lông còn chao.giá 450k lun lồng gỗ.
Bác nào có nhã ý thì alo phone cho em 0929175115. Nosms.
Bạn nào thich thì alo em.
THANK YOU SO MUCH.