Tình hình mình đang cần bán 1 con HDD BOX TOURO MOBILE 500GB. Hàng Mtech, mới mua 1 tuần, nay dư không có nhu cầu sử dụng muốn bán lại. Gía 1.250.000. Liên hệ chữ ký, fix nhẹ cho bạn nào tới nhanh.