Không biết nói như thế nào nữa

09 22 99 3333
0943 000 444


đồng giá
11tr 1 em...fix chút ít cho ai nhiệt tình..