Mình đang có nhu cầu lồng xưa chạm 68, 72, 76, hay 80 nan gì cũng được, lồng còn đẹp chưa hư hại gì anh em ai có muốn chia lại thì cho mình xin hình lồng và số điện thoại mình liên hệ lại. Tú 0974808090.