Không có thời gian nuôi nên chia lại em chào mào cuối cùng. chim bẩy đấu tại rừng Mã Đà, hồ Trị An, Đồng Nai. chim nuôi được 3 tháng lồng, chim đang thay lông. không tật lổi, siêng hót, nhá cánh khi kè chim, chim rất không mới về nhát tung nhưng không hư đầu, đuôi sếp gọn. chim giờ đã tương đối giạn. Chim này tuyển lại tính nuôi lên đi dợt cội, nhưng giờ không có thời gian chăm nên để lại anh em nào cần. giá 800k luôn lồng đang nuôi ( lồng fom cao, còn mới lúc mua đã300k )
liên hệ 0969734427 . tới cổng trường SỈ QUAN LỤC QUÂN 2, TAM PHƯỚC BIÊN HÒA, ALO RA ĐÓN