Mình ở HCM, sđt liên hệ: 0938437081 (Gọi hoặc sms đều được, sau 22h thì sms thôi nha mọi người)===>Xem xong bài anh em cho xin chữ "Up" nhé, mình sẽ trả lễ đầy đủ!!!Mình cần bán 1 số gà Tân Châu sau:
1) Mái khét mồng trích, mặt râu, chân lùn vuông rãnh, gà đang kêu ổ lứa 2===>Giá 400k
Có gà là update!!!" title="Mua bán gà tre đá, tre kiểng (Tân Châu)===> Có gà là update!!!" />
Có gà là update!!!" title="Mua bán gà tre đá, tre kiểng (Tân Châu)===> Có gà là update!!!" />
Có gà là update!!!" title="Mua bán gà tre đá, tre kiểng (Tân Châu)===> Có gà là update!!!" />
2) Trống khét cổ chuối mồng dâu, mặt râu, chân lùn vuông rãnh, mã dìm, gà 5th===>Giá 700k
Có gà là update!!!" title="Mua bán gà tre đá, tre kiểng (Tân Châu)===> Có gà là update!!!" />
Có gà là update!!!" title="Mua bán gà tre đá, tre kiểng (Tân Châu)===> Có gà là update!!!" />
Có gà là update!!!" title="Mua bán gà tre đá, tre kiểng (Tân Châu)===> Có gà là update!!!" />
Có gà là update!!!" title="Mua bán gà tre đá, tre kiểng (Tân Châu)===> Có gà là update!!!" />
Có gà là update!!!" title="Mua bán gà tre đá, tre kiểng (Tân Châu)===> Có gà là update!!!" />
Có gà là update!!!" title="Mua bán gà tre đá, tre kiểng (Tân Châu)===> Có gà là update!!!" />
***Bắt 1 cặp giá 900k nha mọi người
3) Trống nhạn, mồng dâu, mặt râu, chân lùn vuông rãnh, gà 9th===>1600k
Có gà là update!!!" title="Mua bán gà tre đá, tre kiểng (Tân Châu)===> Có gà là update!!!" />
Có gà là update!!!" title="Mua bán gà tre đá, tre kiểng (Tân Châu)===> Có gà là update!!!" />
Có gà là update!!!" title="Mua bán gà tre đá, tre kiểng (Tân Châu)===> Có gà là update!!!" />
Có gà là update!!!" title="Mua bán gà tre đá, tre kiểng (Tân Châu)===> Có gà là update!!!" />
4) Trống khét sữa, mồng dâu, mặt râu, chân lùn vuông rãnh, gà 15th===>Giá 1300k
Có gà là update!!!" title="Mua bán gà tre đá, tre kiểng (Tân Châu)===> Có gà là update!!!" />
Có gà là update!!!" title="Mua bán gà tre đá, tre kiểng (Tân Châu)===> Có gà là update!!!" />
Có gà là update!!!" title="Mua bán gà tre đá, tre kiểng (Tân Châu)===> Có gà là update!!!" />
Có gà là update!!!" title="Mua bán gà tre đá, tre kiểng (Tân Châu)===> Có gà là update!!!" />