0905.900.999



đã kích, ít dùng.........


Giá chuẩn: 12,9 triệu
.....................