::
::
::
::
0918.100.100
::
::
::
::
::

::: 0918.100.100 :::
Đã Bán


::: Tiếp Tục Thanh Lý :::

09.1662.1662
Sinh Lộc Lộc Mãi
Sim Nguyên Kít - Nguyên Thủy
Giá Phá Trinh : 3Tr

0902.039.139
Thần Tài Gõ Cửa
Sim Nguyên Kít

Giá Phá Trinh : 3Tr


0937.836.368
Phát Tài Lộc - Tài Lộc Phát
0937.839.398
Cầm Vàng Thì Sợ Vàng Rơi
Cầm Tam Bát Cửu Đời Đời Ấm No

Giá Phá Trinh 1 Cặp : 3Tr

Giá Trên ko giảm ... chỉ nhận chốt nhé ae !
[[ Hoặc giao lưu vs 1 em viettel - cao hơn thì e bù ]]
call
016.6663.6663