0964.24.24.24
Giá 24T (call fix cực mạnh nhé)
kiếm tiền mua lại thương hiệu PHỞ 24.