Mình bận công việc quá, hiện đang nuôi Than và Mi đẻ cần bán 03 chú Họa Mi (02 trống + 01 mái).
01. Chim trống hàng khủng, đẹp chim, cao cầu, dài đòn, cực kỳ già rừng..... chim đẹp. Mình bắt Hàng tuyển mẫu đá ngoài vào, chim thay lông rừng, còn rin chưa thử lửa, kè bàn đấu dữ, chim được tròn khoảng 15-16 tháng lồng, chim hơi nhát, hót xòe tương đối, chim ko tập lỗi. Trứơc bắt vào 1,8tr nay bán lỗ (do nhát chim) 1,5 tr.
02. Chim một mùa, thay lông bổi nhà, trung chim, nhìn thì rất liền chim, mặt đẹp, chim dạng, lông bổi xổ chồng độ ăn 03 cái trên Thiên Ân, gốc bổn, chim ko tật lỗi, bộ lông hơi xấu. Cũng mới mua vào khoảng 02 tháng, xổ ăn 01 cái, huề 01 cái, lông hơi xấu, bán lại 2,5 tr.
03. Chim mái con 02 mùa, thúc trống và lên bàn đá rất tốt, chim đẹp, chuẩn bị thay lông, có xổ rồi rất hay tính làm con giống nuôi đẻ, trước mua 2tr, nay bán lại 1,2 tr.
Vui lòng LH: A.Vinh:098.937.8825, không SMS. Xin nợ Hình.