Khách sạn HOÀNG DUNG 347 SưVạnHạnh NốiDài ĐT:0838624670
Hotel HOÀNGDUNG 347 SưVạnHạnh NốiDài ĐT:0838624670 (4)
Khách sạn HOÀNGDUNG 347 SưVạnHạnh NốiDài ĐT:0838624670
* Đầy đủ tiện nghi
* Có cho thuê Giờ ngắn hạn
Phục vụ ân cần lịch sự
PHỤC VỤ 24/24
http://shopthuyquan.mov.mn/files/quangcao/1.jpg