Em đang có 1 số chip intel cũ cần bán như sau:
e2140 - số lương: 1 - giá 220k/c
e2160 - số lương: 4 - giá 230k/c
e2180 - số lương: 1 - giá 240k/c
e3400 - số lương: 1 - giá 280k/c
e4500 - số lương: 2 - giá 370k/c
e5200 - số lương: 1 - giá 400k/c
e6750 - số lương: 1 - giá 600k/c
e7400 - số lương: 1 - giá 650k/c
Bảo hành 1 đổi 1 hoặc hoàn tiền với tất cả các chip trong 1 tháng.
Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em theo số 0982 473 545 nhé.