Sáng đi cội chim , nghe anh em nói lồng lửa của mình là loại này loại nọ mà thực lòng mình không biết. Mình mua của 1 bác lớn tuổi bên Q4 về ( Vô tình mua được thôi 1.5t) bác ấy nói lồng lâu năm rồi nhưng về mình lau qua 1 cái là như mới nan lồng rất trơn và bóng.
Lồng 80 nan nha - Anh em cho mình xin ý kiến tên gọi đây là lồng gì nhé ?? Cảm ơn các Bác!!!!!!!!