cần mua 1sim đầu 11
01xx.7778888
01xx.8889999
Vì không có thời gian lên dien đàn. Anh em có sms 096.649.8888
Giá hợp lý Là mình mua. Đừng kê giá lên cao quá