Hotline : 0933.17.7979

Hotline : 08.6660.6662

Bán Hàng Online


Tam_dinhminh@yahoo.com.vn


Bán và Giao sim Toàn quốc

Sim Chính Chủ Không Qua Trung Gian

Sim nguyên kít chưa kích hoạt, Chưa sử dụng
Tài khoản dao động từ 25 - 50 - 65n/sim
km 10 thẻ nạp tiền đầu tiên nhân 50%

sim mạng mobifone đầu 093 và 012

số sim ________giá ( đơn vị vnd)


0937.843.222 __ 595,000
0937.845.222 __ 595,000
0937.844.222 __ 735,000

0932.904.111 __ 525,000
0932.907.111 __ 525,000
0905.297.111 __ 525,000
0937.840.111 __ 525,000

0937.84.1919 __ 735,000

0939.66.62.67 __ 665,000
0939.66.61.67 __ 665,000
0939.66.60.65 __ 630,000
0939.66.63.64 __ 630,000
0939.66.60.63 __ 630,000
0939.66.60.62 __ 630,000
0939.66.60.61 __ 630,000

0932.00.02.09 __ 700,000
0932.00.01.09 __ 700,000
0932.00.04.09 __ 700,000
0932.00.02.08 __ 700,000
0932.00.03.07 __ 700,000
0932.00.01.07 __ 560,000
0932.00.04.07 __ 560,000
0932.00.01.05 __ 560,000
0932.00.02.05 __ 560,000
0932.00.03.02 __ 525,000

0936.70.10.30 __ 420,000
0936.70.10.50 __ 455,000
0936.90.10.70 __ 420,000
0936.90.50.80 __ 420,000
0936.70.30.50 __ 420,000

0936.71.11.31 __ 455,000
0936.81.11.31 __ 455,000
0936.71.31.81 __ 420,000
0936.71.41.91 __ 420,000
0936.61.31.41 __ 420,000
0936.71.21.31 __ 420,000
0936.72.32.92 __ 420,000
0936.72.32.62 __ 420,000
0936.72.02.62 __ 420,000
0936.72.32.52 __ 420,000
0936.72.02.52 __ 420,000
0936.72.12.42 __ 420,000
0936.72.12.32 __ 420,000
0934.25.29.28 __ 420,000
0936.62.02.72 __ 420,000
0936.62.02.32 __ 420,000
0936.82.02.52 __ 420,000
0936.72.02.92 __ 420,000

0936.73.23.83 __ 490,000
0936.85.80.83 __ 490,000
0936.73.03.13 __ 420,000
0936.73.03.23 __ 420,000
0936.73.23.63 __ 420,000
0936.73.43.53 __ 420,000
0936.73.83.53 __ 420,000
0936.73.03.43 __ 420,000
0936.73.03.93 __ 420,000
0936.83.73.53 __ 420,000

0936.64.24.94 __ 420,000
0936.64.54.94 __ 420,000
0936.74.54.94 __ 420,000

0936.58.51.55 __ 490,000
0936.55.15.45 __ 490,000
0936.57.54.58 __ 455,000
0936.75.05.15 __ 455,000
0936.75.25.95 __ 420,000
0936.85.15.75 __ 420,000
0936.75.05.65 __ 420,000
0936.75.15.35 __ 420,000
0936.85.95.65 __ 420,000
0936.58.57.55 __ 420,000
0936.85.05.95 __ 420,000
0936.75.05.85 __ 420,000
0936.75.15.65 __ 420,000
0936.58.50.59 __ 455,000
0936.59.54.57 __ 420,000
0936.65.35.95 __ 420,000
0936.65.25.95 __ 420,000
0936.85.45.25 __ 315,000
0936.60.68.61 __ 490,000
0936.67.60.69 __ 560,000
0936.60.68.62 __ 455,000
0936.60.68.65 __ 455,000
0936.65.68.62 __ 420,000
0936.64.69.67 __ 420,000
0936.65.61.62 __ 420,000
0936.67.61.63 __ 420,000
0936.62.61.65 __ 385,000

0936.87.77.47 __ 525,000
0936.77.73.75 __ 525,000
0936.74.77.70 __ 525,000
0936.77.07.57 __ 490,000
0936.67.07.27 __ 455,000
0936.75.71.78 __ 455,000
0936.73.70.76 __ 455,000
0936.67.57.37 __ 420,000
0936.57.07.27 __ 420,000
0936.57.07.37 __ 420,000
0936.87.57.37 __ 420,000
0936.57.07.17 __ 420,000
0936.79.76.72 __ 420,000
0936.76.79.70 __ 420,000
0936.74.78.76 __ 420,000
0936.74.73.76 __ 420,000
0936.72.78.75 __ 420,000
0936.74.76.75 __ 420,000
0936.74.78.75 __ 420,000
0936.74.72.75 __ 420,000
0936.72.76.73 __ 420,000
0936.73.70.72 __ 420,000
0936.74.79.72 __ 420,000
0936.74.78.72 __ 420,000
0936.72.79.71 __ 420,000
0936.74.79.71 __ 420,000
0936.74.78.71 __ 420,000
0936.74.79.70 __ 420,000
0936.74.71.76 __ 420,000
0936.75.70.76 __ 420,000

0936.91.98.90 __ 525,000
0936.90.98.91 __ 525,000
0936.90.96.93 __ 525,000
0936.94.98.92 __ 525,000
0936.94.91.93 __ 525,000
0936.87.89.82 __ 490,000

0936.84.80.81 __ 490,000
0936.84.81.87 __ 490,000
0936.84.82.87 __ 490,000
0936.84.82.81 __ 490,000
0936.89.86.80 __ 490,000
0936.83.86.80 __ 490,000
0936.78.58.08 __ 490,000
0936.89.81.80 __ 490,000
0936.82.84.80 __ 490,000
0936.80.85.81 __ 490,000
0936.58.48.08 __ 420,000

0934.24.0505 __ 490,000
093.664.0303 __ 490,000
0934.25.6464 __ 455,000
0936.87.4141 __ 455,000
0936.73.1010 __ 455,000
0936.58.1414 __ 455,000
0936.72.4040 __ 455,000
0936.85.4040 __ 455,000
0934.25.4040 __ 455,000
0936.81.5454 __ 455,000
093.662.4343 __ 455,000
093.661.4343 __ 455,000
0936.84.4343 __ 455,000
0936.58.4242 __ 455,000
0936.59.4141 __ 455,000
093.662.4141 __ 455,000
0936.84.4040 __ 455,000
0936.82.3030 __ 455,000

0936.54.0044 __ 420,000
0936.74.0022 __ 420,000
0936.74.0011 __ 420,000
0936.58.1133 __ 420,000
0936.57.7711 __ 420,000
093.686.3300 __ 420,000
0936.90.7733 __ 420,000

093.679.0044 __ 420,000
0936.74.0044 __ 420,000
0936.71.0044 __ 420,000
093.676.0044 __ 420,000
093.662.0011 __ 420,000
09.3691.1100 __ 420,000
0936.57.5522 __ 420,000
093.686.4411 __ 385,000
093.664.77.00 __ 385,000
093.679.6600 __ 385,000
093.660.4411 __ 385,000
0934.26.1100 __ 385,000
0936.73.6644 __ 385,000
0936.85.7744 __ 385,000

0936.909.902 __ 455,000
0936.705.725 __ 455,000
0936.740.744 __ 455,000
0936.654.684 __ 420,000
0936.751.781 __ 420,000
0936.810.814 __ 420,000
0936.614.634 __ 420,000
0936.870.874 __ 420,000
0936.601.631 __ 420,000
0936.725.745 __ 420,000
0936.814.884 __ 455,000

0936.679.659 __ 385,000
0936.70.6556 __ 420,000
0936.57.57.50 __ 455,000
0936.575.545 __ 490,000
0936.585.080 __ 490,000
0936.737.030 __ 490,000
0936.727.606 __ 455,000
0936.595.747 __ 455,000
0936.717.535 __ 420,000
0936.727.181 __ 420,000
0936.818.494 __ 420,000
0936.878.060 __ 420,000
0936.838.545 __ 420,000
0936.797.010 __ 420,000
0936.585.373 __ 420,000
0936.585.272 __ 420,000
0936.757.494 __ 420,000
0936.797.232 __ 420,000
0936.585.747 __ 420,000
0936.656.070 __ 420,000
0936.707.515 __ 420,000
0936.656.080 __ 420,000
0936.898.272 __ 420,000

0936.876.432 __ 455,000
0936.654.543 __ 455,000

0936.63.82.63 __ 420,000
0936.797.097 __ 630,000
0936.65.3239 __ 420,000
0936.58.3039 __ 385,000
0936.876.338 __ 385,000
0936.700.878 __ 385,000
093.665.1239 __ 385,000
0936.842.339 __ 385,000
0936.711.011 __ 420,000
0936.91.1965 __ 490,000
0936.70.1955 __ 420,000
0936.70.1956 __ 420,000
09366 09316 __ 455,000
0936.852.582 __ 525,000
0906.03.93.23 __ 420,000
0906.12.82.52 __ 420,000
0906.11.01.31 __ 420,000
0906.14.13.17 __ 420,000
0904.10.7447 __ 385,000
090.4.474.393 __ 420,000
090.440.3539 __ 385,000
0906.14.4664 __ 420,000
0906.104.164 __ 385,000

0936.700.579 __ 490,000
0936.84.1177 __ 455,000
0935.40.7179 __ 525,000

0935.011.041 __ 420,000
0935.011.051 __ 420,000
0935.011.061 __ 420,000
0935.011.031 __ 420,000

0935.217.456 __ 420,000

0935.127.111 __ 455.000
0935.176.111 __ 455.000
0935.159.111 __ 455.000
0935.190.111 __ 455.000
0935.199.111 __ 560.000

0935.117.222 __ 525.000
0935.190.222 __ 490.000
0935.199.222 __ 595.000

0935.14.2299 __ 455.000
0935.17.5599 __ 490.000
0935.19.4466 __ 490.000
0935.19.4499 __ 525.000
0935.14.9977 __ 455.000
0935.16.8877 __ 455.000
0935.14.1199 __ 560.000

0935.18.6767 __ 525.000
0935.16.8787 __ 560.000
0935.14.2929 __ 525.000
0935.16.12.12 __ 595.000
0935.19.14.14 __ 595.000
0935.14.0909 __ 525.000
0935.17.5858 __ 595.000
0935.14.2626 __ 595.000
0935.17.5959 __ 595.000
0935.19.6767 __ 595.000
0935.16.9191 __ 560.000
0935.16.9292 __ 560.000
0935.16.9393 __ 560.000
0935.16.9595 __ 560.000
0935.14.0707 __ 560.000
0935.19.5858 __ 595.000
0935.14.8787 __ 560.000
0935.18.7272 __ 525.000
0935.18.7575 __ 525.000
0935.19.5656 __ 595.000
0935.17.5656 __ 595.000
0935.15.7272 __ 525.000
0906.31.0606 __ 665.000

0935.14.2002 __ 420.000
0935.14.5005 __ 420.000
0935.17.5335 __ 420.000
0935.19.2112 __ 420.000
0935.19.2552 __ 420.000
0935.19.3883 __ 420.000
0935.19.5445 __ 420.000
0935.19.5775 __ 420.000
0935.19.6556 __ 490.000
0935.19.7007 __ 420.000
0935.18.9009 __ 455.000
0935.19.6006 __ 420.000
0935.19.5225 __ 420.000
0935.17.5225 __ 420.000
0935.17.5005 __ 420.000
0935.19.5665 __ 420.000
0935.17.6006 __ 420.000
0935.17.5115 __ 455.000
0935.17.6336 __ 455.000
0935.17.6556 __ 455.000
0935.19.7117 __ 455.000
0935.18.7557 __ 455.000
0935.18.0990 __ 455.000
0935.12.0990 __ 455.000
0935.17.6116 __ 490.000
0935.16.9449 __ 490.000
0935.16.8448 __ 490.000
0935.16.9229 __ 455.000
0935.14.2882 __ 420.000
0935.173.773 __ 455.000
0935.175.775 __ 455.0000935.19.3663 __ 420
0935.19.3223 __ 420
0935.19.5335 __ 420
0935.18.6336 __ 420
0935.18.6556 __ 420
0935.19.2662 __ 420
0935.18.6226 __ 420
0935.18.7337 __ 420
0935.17.6226 __ 420
0935.14.2112 __ 420
0935.17.3223 __ 420
0935.12.6446 __ 420
0935.15.8228 __ 420
0935.18.7227 __ 420
0935.18.2002 __ 420
0935.194.994 __ 420
0939.17.4884 __ 420
0935.19.1001 __ 420
0935.14.0404 __ 595
0935.18.9090 __ 560


sim mạng khác 096.960.8558 __ 500,000 viettel
0969.56.9119 __ 500,000 viettel 0944.47.1818 __ 525.000 vinaphone
0944.47.1919 __ 525.000
0944.47.5858 __ 525.000


www.sim79.vn
www.sim79.net


__***__

Bán Hàng

Tel: 0933.17.7979 - (08)6660.6662

Bán và Giao sim Toàn quốc
Cửa hàng sim79.vn Được thành lập từ ngày 7 tháng 9 năm 2007. Chúng tôi xin cám ơn vì luôn nhận được sự quan tâm và ủng hộ của quý khách hàng, chúng tôi luôn cố gắng phục vụ một cách tốt nhất !! xin cám ơn quý khách hàng !!!.

Địa chỉ cửa hàng giao dịch sim79.vn

- THCM : 497 phan văn trị . p5 , gò vấp - Nằm đầu hẻm vào trường trung học cơ sở nguyễn văn nghi --> nhận giao hàng tận nơi theo yêu cầu tại tphcm- CÁC BẠN Ở TỈNH TRỰC THUỘCTHÀNH PHỐ, THỊ XÃ.. : Bạn có địa chỉ rõ ràng, Bạn chắc chắn lấy sim, chúng tôi sẽ chuyển dịch vụ cod của bưu điện là : nhân viên bưu điện đến nhà giao sim và bạn sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện (chỉ áp dụng với sim có mệnh giá > 500N) - sim có mệnh giá nhỏ hơn 1 triệu bạn phải cọc 100n , sim có mệnh giá lớn hơn 1 triệu bạn phải cọc 200n thì mình sẽ chuyển cod cho các bạn ( lý do chuyển cod tốn phí chuyển gần 100n , nếu chuyển tới các bạn k lấy coi như mình lỗ vốn và mất thời gian ).

- NƠI KHÁC: Bạn chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng , rồi chúng tôi sẽ chuyển sim cho bạn theo đường bưu điện, Bạn nhận sim chỉ trong vòng 1 - 2 ngày


- Các bạn ở xa quá có thể nhờ người quen tại tp.hcm giao dịch hộ, mình sẽ giao miễn phí và đăng kí tên sim chính chủ cho các bạn . rồi người quen các bạn sẽ chuyển sim cho bạn sau , hoặc sau đó 15phut bạn có thể ra cửa hàng viễn thông gần nhà xin cấp lại số mới ..


Các tài khoản ngân hàng:
Vietcombank
Số tk : 0071004665559
Tên tk: Đinh Minh Tâm
____________________
Dong A bank
Số tk : 0104187927
Tên tk: Đinh Minh Tâm
____________________
Agribank
Số tk: 6400205164611
Tên tk: Đinh Minh Tâm
________________________________________
kinh nghiệm nhiều năm bán số , có một số khách hàng khi mua sim sợ bị lừa và bị mất sim sau 1 thời gian sử dụng , để bảo vệ quyền lợi khách hàng , www.sim79.vn xin cam đoan như sau :

- khi mua sim dù quý khách hàng có sử dụng ngay hay không sử ngay, hoặc mua để đó chưa xài , hay mua tặng người thân ... mình sẽ hướng dẫn cho quý khách hàng gọi lên tông đài hoặc cách thức để kiểm tra tình trạng sim và thông tin về sim --> để quý khách hàng an tâm là mình mua sim đúng số , đúng sim
- sim mình bán là sim mới nguyên kít và chưa kích hoạt, chỉ cần đăng kí tên mới là sử dụng ( không cần sang tên hay chuyển tên)

- khi mua sim các bạn sẽ được đăng kí là chủ sim

Từ ngày 01/06/2012 tất cả các sim trả trước của các nhà mạng (mobifone ) muốn kích hoạt sử sụng phải ra ngoài cửa hàng mobifone để đăng kí , khi mình giao sim thì sẽ hẹn các bạn tại điểm giao dịch mobifone gần nhất theo yêu cầu của khách hàng

Hoặc các bạn cung cấp thông tin cho mình, mình sẽ đăng kí chủ quyền sim cho các bạn , sau khi đk xong mình sẽ giao sim tận nơi, các bạn gọi tổng đài hoặc nhắn tin kiểm tra thông tin đúng . mình mới thu tiền nhé

Hoặc các bạn ở xa nhận sim qua bưu điện có thể tự cầm sim mới ra ngoài mobifone để đăng kí và sử dụng

Cách kiểm tra thông tin sim mobifone

- Cách kiểm tra thông tin sim mobifone chưa kích hoạt và chưa đăng kí thông tin kiểm tra bằng cách . cho sim đó vào máy bấm như sau : *105*số điện thoại#ok

số điện thoại : là số bất kì mình đang sử dụng, để tổng đài phản hồi tin nhắn vào số của mình

ví dụ : khách hàng sử dụng số 0933177878 , mua sim 0909165656 , sim 0909165656 chưa đăng kí nhưng muốn kiểm tra xem có đúng là sim 0909165656 hay không . kiểm tra bằng cách cho sim 0909165656 vào máy , sau đó bấm *105*0933177878#ok . thì sẽ có 1 tin nhắn từ tổng đài báo về số 0933177878 thì bạn sẽ biết sim trong máy kia là 0909165656

- Cách kiểm tra thông tin sim mobifone sim đã kích hoạt , kiểm tra Thông Tin Thuê Bao người chủ sim bằng cách, cho sim đó vào máy và soạn tin nhắn : TTTB gửi đến số 1414
tổng đài 1414 sẽ phản hồi về tin nhắn thông tin chủ sim

===> Như vậy các bạn có thể an tâm mình là chủ sim và không bị mất sim nhé !
- Từ ngày 01/01/2013 , theo luật mới của bộ bưu chính viễn thông , 1 sim mới , sau khi kích hoạt sẽ bị trừ 25ngàn tài khoản chính . lý do , thu phí hoà mạng , đóng thuế nhà nước . nên khi kích hoạt sim sẽ có tài khoản chính có 50ngàn , bị trừ 25ngàn, còn 25ngàn + tài khoản thưởng ( tuỳ sim, có sim thưởng, có sim không thưởng , hên xui do nhà mạng ) ===> Như vậy các bạn chú ý về tài khoản sim nhé , vì trên sim ghi nạp 50ngàn nhưng kiểm tra thực chất *101# chỉ có 25 ngàn !
Chúc các bạn tìm được sim như ý !!!