Tất cả đêu là sim nguyên kich, giá đã chuẩn:

01238.175.999 giá 129k!


01238.176999 giá 129k!


01255.216.999 giá 149k!


01238.176.888 giá 149k!


01238.175888 giá 129k!


01238.17.5678 gía 149k!


01255.21.6868 giá 399k!