Tình hình là đang gầy lại giống mà khô máu nên chia bớt cho a,e
Bổn 3 dòng máu, mỹ+asil+rừng. Ưu điểm hệ cơ phát triển, cánh lớn phủ thân, mỏ cứng, mũi lớn, ra đòn mạnh, đá cựa và chịu cựa
liên hệ 01864 934 825 Long
gà hiện đang ở tiền giang, nhận ship đi toàn quốc

[IMG][/IMG][IMG][/IMG]
Trống lai mỹ rừng asil, gà 8tháng chạng 1kg hiện tại 8lạng,gà vô tay cơ bắp lắm chứ không mõng zánh như gà mỹ,gà đã cự,gà rất đẹp lông mới tinh....còn 20 con y chang nhau
giá bán 1 triệu 200 ngàn

[IMG][/IMG][IMG][/IMG]
Gà mái lai, đang rớt hột lại lứa 2, có con đang xả ấp, tất cả chân cẵng đều 2hàng trơn sạch đẹp
giá bán 900 ngàn/con
Gà mái lai có 2dòng : có cựa và không có cựa giá như nhau

[IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG]