Mình có 1 em gà nòi đẽn lai mỹ lai bao nhiêu thì anh em xem hình rùi tự đánh giá.Gà nhà đổ nên gà cha gà mẹ đều có nguồn gốc rõ ràng.Các anh em trong bầy 2kg 2kg1 có mình em này 1kg4. Gà vàng chân xanh hai chốt trắng trạng 1kg4.Gà từ đó tới giờ mình để đổ mái với gà tre nay đã làm xong nhiệm vụ muốn chia lại cho các anh em nào cần nọc hoặc có trạng thì sút.Gà tướng dáng cao ráo,hình dáng chân cẳng mặt mày lai mỹ nhiều.Đặc biệt em này không có lưỡi nha các anh em.Gà miệng rất nhớt và thúi.Em này đá boa nạp tốc độ đá chân lớn nhập vô đá rây chân.
Show hình cho các anh em xem nè......
[IMG] [/IMG]
Giá call.....
Mình buôn bán trên 5s cũng lâu các anh em mua gà mình cũng biết rùi.Gà mình là gà nhà đổ bổn bang gốc gác hẳn hoi.Gà có sao nói vậy không nói thêm nói bớt.Mình không bán gà lang gà chạ gà niềng gà bể gà chợ lớn.Mình buôn bán uy tín là chính không vì mấy trăm ngàn mà gạt các anh em.
Các anh em có xem tin cho mình xin chữ up mình sẽ trã lễ các anh em sau.....
Địa chỉ:Đến bến xe Quận 8 thì alo mình ra rước vào
Điện thoại:0933537533 or 0938023373 gặp A.Bảo.
Email:bao_nguyenvnn@yahoo.com(onl 24/24)