Anh em đã vào thi up hộ cái nha.thanhs

096.212.1000 = 1000k


0962.115.000 = 900k

0963.057.000 = 700k

0963.068.000 = 900k

0962.391.000 = 700k

0962.495.000 = 600k

0968.525.000 = 900k

Ai muốn mua cả lô sim gia' chuẩn thi gọi
Tất cả sim mới nguyên kíp để mãi mãi

Chi tiết liên hệ: 09.6888.6288