[URL]http://maychamcloqm.blogspot.com/p/van-au-binh-clo_4.html[/URL]
[B]1. Loại dùng cho bình nằm (Ton Container)[/B]
Do hãng : SHERWOOD – USA sản xuất
Model : 1214 AX1 – CL-1
Chân van : 3/4”- 14NGT
Ngõ ra CGA : 660/820
Thân van : Aluminium Silicon Bronze
Ty van : Monel
Packing : Teflon

[B]2. Loại dùng cho bình đứng (Cylindef)[/B]
Do hãng : SHERWOOD – USA sản xuất
Model : 1210 AX1 – CL-1
Chân van : 3/4”- 14NGT
Ngõ ra CGA : 660/820
Thân van : Aluminium Silicon Bronze
Ty van : Monel
Packing : Teflon
Mọi chi tiết xin liên hệ:
PKD: TRẦN NGỌC TUẤN
Mobile: 0915892233
Email: [EMAIL="anhtuanviettien@gmail.com"]anhtuanviettien@gmail.com[/EMAIL]
Web: [URL]http://maychamcloqm.blogspot.com/p/van-au-binh-clo_4.html[/URL]