tình hình là có 1e bán cho ace nào cần
tình trang là sim chưa kích hoạt ...để mãi mãi nhá
0969.38.4078 bốn mùa ko thất bát
giá ra đi là 800k có fix chút tiền xăng cho ace nào nhiệt tình qua lấy

ai đi qua ko yêu xin vui lòng up phu e nó cái
e xin cảm ơn