Gà xám khét 1kg1...Bo đá nạp tới gay, gà mới chưa đá chưa cắt lông, giá 1.500.000
Sđt: 01633.311.523
Địa chỉ: 191/10 Cao Xuân Dục, phường 12, quận 8.